EN BG
> Сертификати
> Партньори

Мисия и визия

НАШАТА МИСИЯ:

СВИЛОЦЕЛ ЕАД е единствен производител и доставчик в регионален мащаб на избелена сулфатна целулоза от широколистна дървесина. Като такъв ние фокусираме своето внимание и усилия върху качеството на продуктите, за да удовлетворим изцяло изискванията на клиентите, като същевременно се грижим и за опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

НАШАТА ВИЗИЯ:

  • Разчитаме на добро сътрудничество, репутация и имидж, като доверието в нашите взаимоотношения е приоритет, затова и за страните от региона ние сме производител и доставчик №1.
  • Като разрастваща се компания ние сме привлекателни за инвеститорите.
  • Дял на директните клиенти – над 50 %.
  • Прозрачна и опростена структура на управление, която улеснява сътрудничеството на всички нива.
  • Партньорство с клиентите посредством НОУ-ХАУ в целулозно хартиената промишленост.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ:

Ценностите, които ни служат като ориентир в ежедневната работа са следните:

  • Безопасност и здраве - Грижата за здравето на служителите и осигуряването на безопасни условия на труд са сред основните приоритети на компанията.
  • Отговорност - Работим заедно и заставаме зад всяко свое действие и решение. Поемаме отговорност за крайния резултат. Отговорни сме пред обществото, отговорни сме и към околната среда.
  • Иновативност - Създаваме нови възможности и превръщаме технологиите в иновативни решения.
  • Гъвкавост - Съобразяваме се очакванията на клиентите си. Постигаме бързи и качествени резултати в конкурентна среда.