EN BG
> Сертификати
> Партньори

Контакти

Свилоза АД

Централен офис
5250 гр. Свищов:
Западна индустриална зона
svilosa@svilosa.bg
тел: 0631 45277
факс: 0631 40104

Свилоза АД

Счетоводство
Зарка Първанова
parvanova@svilosa.bg
тел: 0631 44039

Свилоцел ЕАД

Централен офис
5250 гр. Свищов,
Западна индустриална зона
svilocell@svilosa.bg
тел: 0631 41141
факс: 0631 41141

Свилоцел ЕАД

Търговски Директор
i_ganev@svilosa.bg
тел: 0631 44807
факс: 0631 48169

Свилоцел ЕАД

Регионални Мениджъри Продажби - офис София
avassileva@svilosa.bg
тел: 02 8185952
факс: 02 8185932

Свилоцел ЕАД

Продажби
sales_pulp@svilosa.bg
тел: 0631 47386
факс: 0631 48169

Свилоцел ЕАД

Снабдяване
resources@svilosa.bg
тел: 0631 46142; 0631 40826
факс: 0631 47378

Свилоцел ЕАД

Отдел Човешки ресурси
pelovska@svilosa.bg
тел: 0631 46548
факс: 0631 41141

Свилоцел ЕАД

Счетоводство
Владислава Георгиева
vgeorgieva@svilosa.bg
тел: 0631 41342
факс: 0631 40104

Северна дърводобивна компания АД

Офис
5250 гр. Свищов
Западна индустриална зона
sdk@svilosa.bg