EN BG
> Сертификати
> Партньори

Свилоза като работодател

ПРЕДИМСТВА

„Свилоцел” ЕАД търси и подкрепя развитието на високо мотивирани и образовани млади професионалисти, като допринася за тяхното самочувствие и себереализация. Една четвърт от персонала са млади хора до 35 годишна възраст. Нараства и делът на служителите с висше образование - над 24%. С особено признание се ползват завършилите инженерни специалности – химици, механоинженери, електроинженери, КИПиА-инженери. Ние инвестираме в нашите служители, като им осигуряваме конкурентни предимства в следните направления:

ЗАПЛАЩАНЕ

Заплащането в "Свилоцел" ЕАД е изключително атрактивно в сравнение с други български индустриални предприятия. Средното брутно  месечно възнаграждение за 2022 г. е в размер на 1770 лв.  Прогнозираме ежегоден ръст на средствата за работна заплата не по-малък от 5%.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

 • обучение на новопостъпили сътрудници
 • безплатни програми за допълнителна квалификация и преквалификация
 • заверка на квалификационни степени
 • езиково и следдипломно обучение
 • трансфер на know-how
 • реални и стабилни професионални перспективи в краткосрочен и дългосрочен план
 • възможност за бързо израстване в кариерата и възнаграждението.

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА И СРЕДА

 • работа в модерна, технологично обновена среда и благоприятен социален климат
 • трудов договор на пълен работен ден
 • начисляване на осигуровки върху пълния размер на заплатите
 • безопасни и здравословни условия на труд
 • празнични бонуси за Великден и Коледа
 • бонусна система за стимулиране на постиженията
 • месечни ваучери за храна и/или безплатна храна за персонала
 • безплатен транспорт от Свищов до местоработата и обратно
 • осигурено настаняване на служителите от други населени места