EN BG
> Сертификати
> Партньори

Факти

 • 40 годишен опит
 • Продукт: ECF сулфатна избелена целулоза от широколистна дървесина на листи
 • Производствен капацитет до 110 000 т./г
 • 95% от производството е предназначено за износ
 • 172 хектара, в индустриалната зона
 • Разполага с естествен източник за производствени води
 • В непосредствена близост до пристанище на р. Дунав
 • Собствени ж. п. мрежа и ЖП Гара
 • 1-2 дни време за доставка, чрез автомобилен транспорт, до голяма част от крайните клиенти
 • Компанията дава работа на 480 души
 • В компанията е изградена и функционира Интегрирана система за управление на качеството, включваща :

  1. Сертификат за управление на качеството EN ISO 9001-2015
  2. Сертификат за управление на околната среда EN ISO 14001-2015
  3. Сертификат за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001-2007