EN BG
> Сертификати
> Партньори

Маркетинг

Основните принципи в маркетинговата стратегия на компанията се основават на идеята за подбор на стратегически пазари в страни с висока импортна поглъщаемост при осигуряване на дългосрочно търговско партньорство. Търговската политика на компанията е експортно ориентирана. Като резултат повече от 95% от произвежданата сулфатна целулоза е предназначена за износ. Основни чуждестранни пазари са Турция, Гърция, Германия, Италия, Сърбия, Румъния, Египет.

Главната цел на търговската политика на дружествата от групата „Свилоза”е изграждането съвместно с клиентите на система за онтайм доставки, с което се елиминират значителна част от разходите на потребителите.

Освен това търговската политика се основава на следните приоритети:

  • гъвкавост и бърза реакция при пазарни промени
  • постоянни контакти с клиентите
  • пълно задоволяване на изискванията на клиентите чрез осигуряване на продукция с високо качество и бързо и навременно обслужване
  • възприемане на мнението и препоръките на клиентите като катализатор за подобряване на качеството.

Клиентската база се разширява непрекъснато, като към момента компанията доставя своя продукт до 70 крайни потребители на широколистна целулоза. Около 70% от тях са производители на тишу хартии, а останалите около 30 процента са производители на хартии за писане и печат, както и на картон и картонени опаковки. Сто процента от произвежданата продукция е предназначена за пазара.