EN BG
> Сертификати
> Партньори

История

  • 1971 - построен завод за целулоза за вискозни влакна
  • 1987 - дейността на завода е преориентирана към производство на целулоза за хартия
  • 1997 - 1999 - приватизационен процес
  • 2003 - Свилоза стартира изпълнението на проект за удвояване на производствения капацитет до 110 000т/г.
  • 2005 - на Свилоза е отпуснат заем за 28 милиона Евро от ЕБВР и НИБ
  • 2006 - Свилоза отделя производството на целулоза в Свилоцел ЕАД, компания която е 100% собственост на Свилоза
  • 2007 - извършена мащабна реконструкция с цел увеличаване на производствения капацитет до 110 000т/г. с възможност за достигане в бъдеще до 150 000т/г.
  • 2015 – Свилоцел започва да предлага на пазара ПН-98 и ПП-76 - почвени подобрители за неутрализиране на кисели почви