EN BG
> Сертификати
> Партньори

Възможности за работа и стаж

ЗАЯВЕНИ ПОЗИЦИИ:

І. Специалисти с висше образование
 1. Инженер-химици, завършили една от следните специалности:
  • Химична технология на дървесината;
  • Технология на производство на хартия, целулоза и опаковки;
  • Технология на водата;
  • Инженерна химия.
 2. Електро инженери
 3. Инженери по автоматизация на производството
 4. Машинни инженери
 5. Преводач от и на китайски език
ІІ. Специалисти със средно образование:
 1. Специалист по хидравлика
 2. Електротехници
 3. Автомонтьори
 4. Шофьори катег.С+Е

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ "СВИЛОЦЕЛ" ЕАД КАТО ВАШ РАБОТОДАТЕЛ?

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 1. Подпомагане обучението на млади хора, учещи във ВУЗ – инженерни специалности
  • Заплащане на  семестриални такси;
  • Средства за издръжка на следването(стипендия) в размер на минималната заплата за  страната;
 2. Платена стажантска програма (до 3 месеца) и участие в актуални проекти на дружеството.
 3. Динамична работна среда, екип от професионалисти, работещи за Вашето развитие.
 4. Летящ старт на Вашата кариера и израстване в мениджърската структура на предприятието.

УСЛОВИЕ: Сключване на договор за работа в „Свилоцел“ ЕАД  след дипломиране за срок не по-малък от 5 години.

ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС:

 1. Да сте студент 4-ти курс, бакалавърската степен;
 2. Да сключите договор за работа в „Свилоцел“ЕАД ;
 3. Да сте комуникативни, амбициозни, готови за работа в екип;
 4. Да направите една важна и позитивна крачка във Вашия живот - бъдете един от нас.