EN BG
> Сертификати
> Партньори

Социална

Фирмата има изградена ефективна политика по безопасни и здравословни условия на труд, основаваща се на концепцията, че здравето на нито един работник не може да бъде излагано на риск и неблагоприятно въздействие на работната среда. Инвестира в обучение и непрекъснато подобряване квалификацията на персонала.

През 2003г. дружеството се включи в най - мащабната доброволна световна инициатива на предприятията от химическия отрасъл Responsible Care – “Отговорност и грижа” за непрекъснато подобряване на здравословните и  безопасни условия на труд и околната среда. Като едно от големите химически предприятия в страната, включването в инициативата показва ангажираността на дружеството за:

  • Прилагане на ясна и непрекъснато усъвършенстваща се политика по опазване на човешкото здраве, безопасността и околната среда, основана на принципа на доброволност;
  • Трайно подобряване безопасността и условията на труда с цел намаляване риска за човешкото здраве;
  • Да продължи да работи по внедряването на нови технологии за повторно използване на отпадъците от собствената производствена дейност;
  • Да продължи дейността по намаляването на въздействието на производствените звена върху околната среда;

Дружеството активно участва и подкрепя обществени проекти. Достига високи постижения в областта на управлението и етиката.


instagram takipçi, türk takipçi, ucuz takipçi - instagram takipçi al - İnstagram beğeni satın al - abone - Kaliteli İnstagram Takipçi - İnstagram izlenme, takipçi - güvenilir takipçi satın alma, İnstagram Takipçi - takipçi satın al - ANKET DOLDURARAK PARA KAZANMAK - esigara - ucuz türk takipçi - bypass shell download - smok ipx80