EN BG
> Сертификати
> Партньори

Икономическа

Особена роля при екологичния мениджмънт има развитието на инвестиционните процеси. Сега наред с икономическите гаранции за един проект вече се изисква и спазването на определени екологически изисквания. Ефективната дейност на фирмата в областта на екологичния мениджмънт е главна гаранция за екологическа безопасност и възможности за управление на екологическите рискове при процесите на проектиране, строителство и експлоатация на промишлените обекти.