EN BG
> Сертификати
> Партньори

СВИЛОЗА АД предлага за разрушаване сграда

2020-03-06

Възнаграждението ще се формира от всичките получени материали по приложената строителна характеристика.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

  1. График за изпълнение. 
  2. Общи условия.
  3. Изисквания по отношение на Възложителя.
  4. Валидност .
  5. Друго

В случай че имате въпроси, оглед на място или необходимост от допълнителна информация, моля обръщайте се към:

Евгения Тошева  - Инженер строителен цех Ремонтен

e-mail: etosheva@svilosa.bg;

моб. тел: 0886126898

Вашите оферти моля изпращайте на посоченото по-горе лице за връзка или в отдел „Снабдяване” при „Свилоцел” ЕАД  resources@svilosa.bg

Офертите се подават за предпочитане по електронен път (e-mail) или в принтирана версия и на електронен носител,  във Word формат, а таблиците в Excel.

Срок за подаване на офертите:  06.03.2020г.

„СВИЛОЗА” АД предварително Ви благодари за  направеното предложение!


instagram takipçi, türk takipçi, ucuz takipçi - instagram takipçi al - İnstagram beğeni satın al - abone - Kaliteli İnstagram Takipçi - İnstagram izlenme, takipçi - güvenilir takipçi satın alma, İnstagram Takipçi - takipçi satın al - ANKET DOLDURARAK PARA KAZANMAK - esigara - ucuz türk takipçi - bypass shell download - smok ipx80