EN BG
> Сертификати
> Партньори

Търгове

За нуждите на дейността си, както и за поддържането и модернизирането на своите сгради, съоръжения и машини,  „Свилоза” АД / "Свилоцел” ЕАД обявява следните покани към външни фирми за участие в конкурентна процедура: