EN BG
> Сертификати
> Партньори

Покана

2013-04-23

Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”

Инвестира във вашето бъдеще!

 

На 25.04.2013 г. от 13:00 часа Свилоцел ЕАД организира  закриваща пресконференция за представяне пред обществеността на резултатите по проект BG051РО001-2.3.02-0008 „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд” осъществяван с финансовата помощ на Европейския Социален Фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема BG051РО001-2.3.02 – Безопасен труд.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Свилоцел ЕАД носи цялата отговорност за изпълнението на проект „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд” и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

ПОКАНА


instagram takipçi, türk takipçi, ucuz takipçi - instagram takipçi al - İnstagram beğeni satın al - abone - Kaliteli İnstagram Takipçi - İnstagram izlenme, takipçi - güvenilir takipçi satın alma, İnstagram Takipçi - takipçi satın al - ANKET DOLDURARAK PARA KAZANMAK - esigara - ucuz türk takipçi - bypass shell download - smok ipx80