EN BG
> Сертификати
> Партньори

Ден на отворени врати

2015-10-09

На 07 октомври 2015 г.  в „Свилоза” АД – „Свилоцел”ЕАД  се проведе Ден на отворени врати.

Инициативата е част от дейността на компанията като водещо предприятие по опазване на околната среда в региона. Тя е свързана и с регистрацията на проект Котел за биомаса по Доброволен механизъм за намаляване емисиите на парникови газове Златен Стандарт.

Събитието съвпадна с визитата на делегация експерти от Туркменистан, които са в България по проект „Подкрепа за въвеждане на политики за устойчиво развитие – рационално използване на природните ресурси в енергийния сектор и в опазването на околната среда в Туркменистан”. Проектът е финансиран от Европейския съюз и се управлява от Европейската комисия.  Участваха  представители на различни държавни институции от Туркменистан в областта на икономиката, енергетиката, образованието, екологията и др.

В книгата за мнения и препоръки по проекта гостите изразиха своята подкрепа за  решението на компанията да реализира проект Златен Стандарт като израз на сериозния ангажимент на ръководството към изпълнение на иновативни проекти свързани с опазване на околната среда.

Интересът, който чуждестранните специалисти  проявиха, желанието да се запознаят и да научат повече, добрите впечатления, с които си тръгнаха, ни подсказват, че Свилоза прави нещата добре, че се движи в правилната посока и тя е напред.

Срещата завърши с думи на благодарност от гостите от Туркменистан за изключително топлото посрещане и за перфектната програма, за възможността да обменят опит и добри практики.