EN BG
> Сертификати
> Партньори

Заключителна пресконференция по проект BG051PO001-2.2.03-0330

2015-05-14

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Инвестира във вашето бъдеще!

 

Днес, 14.05.2015 г. се проведе пресконференция в сградата на Свилоцел ЕАД за приключването на проект BG051PO001-2.2.03-0330 „Осигуряване на транспорт от и до работното място на заетите лица в Свилоцел ЕАД”. Проектът предстои да приключи в края на май месец.

„Изключително сме благодарни за предоставената възможност за реализиране на проекта. Вярваме, че едно от най-големите ни конкурентни предимства са именно висококвалифицираните кадри, с които разполагаме и затова сме щастливи, че успяхме да им предоставим този тип услуга, допринасяща не само за повишаване на мотивацията им, но и за увеличаване на конкурентоспособността на цялата компания”, заяви г-н Петко Петков, Мениджър отдел Човешки ресурси в Свилоцел.

Общата стойност на проекта е 59 016,04 лв., като предоставената безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд е в размер на 100% от сумата. До момента е извършена техническа и финансова проверка на всички представени документи за междинно плащане по проект BG051PO001-2.2.03-0330 и са верифицирани 26 368,05 лв. Останалата част предстои да бъде верифицирана след приключването му.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Свилоцел ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.”


instagram takipçi, türk takipçi, ucuz takipçi - instagram takipçim - İnstagram beğeni satın al - abone - Kaliteli İnstagram Takipçi - İnstagram izlenme, takipçi - güvenilir takipçi satın alma, İnstagram Takipçi - takipçi satın al - ANKET DOLDURARAK PARA KAZANMAK - esigara - ucuz türk takipçi - wso shell indirmek instagram takipçi, türk takipçi, ucuz takipçi - instagram takipçim - İnstagram beğeni satın al - abone - Kaliteli İnstagram Takipçi - İnstagram izlenme, takipçi - güvenilir takipçi satın alma, İnstagram Takipçi - takipçi satın al - ANKET DOLDURARAK PARA KAZANMAK - esigara - ucuz türk takipçi - wso shell indirmek