EN BG
> Сертификати
> Партньори

Уведомление за вписване на промени в представителството

2017-07-07

На Общото Събрание на Акционерите на 28.06.2017 г. бе взето решение за вписване на промени в представителството на Дружеството.

Уведомление