EN BG
> Сертификати
> Партньори

Уведомление за инвестиционно предложение на “СВИЛОЗА” АД

2020-10-27

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр.25/2003г.), СВИЛОЗА” АД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение:

“Ремонт на пещна  камера на Содорегенерационен котел”

 

Информация за ИП