EN BG
> Сертификати
> Партньори

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на Свилоза АД

2019-12-09

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр.25/2003г.), „Свилоза“ АД уведомява всички заинтересовани лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

„Проектиране и изграждане на фотоволтаичен парк – 2 на територията на Свилоза АД / Свилоцел ЕАД”.

 Информация за ИП