EN BG
> Сертификати
> Партньори

Уведомление относно настъпила промяна в пазарните тенденции

2018-12-04

Ръководството на Свилоза АД уведомява своите акционери, обществеността и всички заинтересовани лица относно настъпила промяна в пазарните тенденции на пазара за целулоза.

Пълния текст на Уведомлението може да видите тук