EN BG
> Сертификати
> Партньори

Уведомление

2013-08-30

На основание разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от Наредба № от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа,приложено Ви представяме настоящия документ, който препраща към цялата информация, която „СВИЛОЗА” АД е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин за последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка:

  1. „СВИЛОЗА” АД е разкривало регулирана информация относно дружеството към КФН посредством единната системата Е - Регистър, като информацията може да бъде намерена на електронните страници на КФН - www.fsc.bg.
  2. „СВИЛОЗА” АД  е разкривало регулирана информация относно дружеството към БФБ  София АД посредством системата x3news.  
  3. „СВИЛОЗА” АД е разкривало информация към обществеността чрез електронните медии ИНФОСТОК - www.infostock.bg и ИНВЕСТОР БГ - www.investor.bg, където може да бъде намерен пълният обем от информацията разкривана към обществеността.

instagram takipçi, türk takipçi, ucuz takipçi - instagram takipçim - İnstagram beğeni satın al - abone - Kaliteli İnstagram Takipçi - İnstagram izlenme, takipçi - güvenilir takipçi satın alma, İnstagram Takipçi - takipçi satın al - ANKET DOLDURARAK PARA KAZANMAK - esigara - ucuz türk takipçi - wso shell indirmek instagram takipçi, türk takipçi, ucuz takipçi - instagram takipçim - İnstagram beğeni satın al - abone - Kaliteli İnstagram Takipçi - İnstagram izlenme, takipçi - güvenilir takipçi satın alma, İnstagram Takipçi - takipçi satın al - ANKET DOLDURARAK PARA KAZANMAK - esigara - ucuz türk takipçi - wso shell indirmek