EN BG
> Сертификати
> Партньори

Съобщение

2011-08-10

„Свилоза” АД, гр Свищов е най-големият производител на целулоза на Балканския полуостров.

„Свилоза” АД, гр Свищов изкупува неограничени количества твърда широколистна дървесина.

За информация и сключване на директни договори:
Тел: +359 887 613180
Тел: +359 887 337 448
e-mail: bioresurs@svilosa.bg