EN BG
> Сертификати
> Партньори

Съобщение

2010-10-15

На 12.10.2010 г., след приключване на спирането за профилактика и ремонт, Ръководството на "Свилоза" АД, отчитайки затрудненията в доставката на дървесина взе решение пускът на инсталациите за производство да бъде отложен. Престоят се налага също така и от факта, че дружеството не разполага с достатъчно количество дървесина на склад, необходими за работа при зимни условия.
Мениджмънтът на компанията счита, че производството може да бъде възстановено след нормализиране на доставките на дървесина и натрупване на необходимия резерв за работа при зимни условия.