EN BG
> Сертификати
> Партньори

Съобщение

2010-12-17

В средата на месец ноември Свилоза АД/Свилоцел ЕАД възстановиха производството. Причините за продължителния престой бяха по-ниските от бюджетираните доставки на дървесина и минималната складова наличност, недостатъчна за работа при зимни условия. От средата на месец ноември ритмичността на доставките на дървесина беше възстановена. В момента Свилоцел разполага със складови запаси от над 50 000 тона, което ще позволи на дружеството безпроблемно да работи през зимата.

Производство на целулоза вече надхвърли 100 000 тона, което представлява ръст от 47% в сравнение с периода преди кризата. Това е и най-добрият някога постиган резултат от предприятие от целулозна – хартиената промишленост на Балканите. Нетната печалба за годината ще надвиши 19 милиона лева, въпреки непредвидения 45 дневен престой, а приходите нарастват с 64% до над 105 млн.лева.

До края на 2010 година се очаква въвеждането в експлоатация на две основни съоръжения, последен етап от многомилионната реконструкция на основните производствени мощности – Пречиствателна станция за отпадни води и Турбина за „зелена” когенерация. Продължават и преговорите с ЕБВР и НИБ за преструктуриране на задълженията на дружеството.

След пресконференцията състояла се в Свищов за отчитане на деветмесечните консолидирани резултати за 2010 г. в българската преса и в специализираните чужди издания излязоха много материали, като най-пълно и точно, с презентация, снимки и видео, е отразена тук:

http://www.investor.bg/news/article/108943/339.html

Свилоза АД и Свилоцел ЕАД благодариха на всички журналисти присъствали на срещата с лични писма.