EN BG
> Сертификати
> Партньори

Съобщение

2011-02-02

"Свилоцел" ЕАД през "Биоресурс Свищов" ЕООД вече е изплатил на своите доставчици на технологична дървесина през 2010 година 337 240 лв. бонуси, за доставка на 66 729 тона.

През месец януари 2011 година са доставени 27 817 тона с бонуси за 83 452 лв., платими в периода 21-25 февруари т.г.

От старта на бонусната система до 31.01.2011 година Топ 3 от фирмите и ДГС/ДЛС, които ще могат да получат и допълнителни материални стимули, съобразно условията на бонусната система са:

1. „Топлина Ин” ООД – 34 060 тона
2. „Р плюс” ЕООД – 12 835 тона
3. „Полес Комерс” ЕООД – 7 260 тона
и
1. ДГС Горна Оряховица – 8 505 тона
2. ДГС Луковит – 6 681 тона
3. ДГС Омуртаг – 6 485 тона

В началото на месец март 2011 год. ще бъдат обявени победителите със съответните наградите.

Изказваме благодарност на всичките ни доставчици, които на практика осигуриха безпроблемната работа на завода през зимния период.