EN BG
> Сертификати
> Партньори

Съобщение

2016-02-16

Считано от 15.02.2016 г. е прекратен трудовия договор на Ева Кременова Софиева – директор за връзки с инвеститорите на „Свилоза“ АД, като от същата дата - 15.02.2016 г. длъжността директор за връзки с инвеститорите ще се изпълнява от Даниела Илчева Пеева.

Контактите за директора за връзки с инвеститорите са както следва:

Телефон: 02/9882413

Факс: 02/9804881

Електронна поща: d.peeva@svilosa.bg