EN BG
> Сертификати
> Партньори

Свилоцел ЕАД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана по ОП РЧР

2014-05-07

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Инвестира във вашето бъдеще!

 

BG051PO001-2.2.03-0330

”Осигуряване на транспорт от и до работното място  на заетите лица в Свилоцел ЕАД“


Договор ESF-2203-04-01003

Бюджет на проекта: 59 016,04 лв

Предоставена безвъзмездна финансова помощ: 100%

Бенефициент: “Свилоцел“ ЕАД


Свилоцел ЕАД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Осигуряване на транспорт от и до работното място на заетите лица в Свилоцел ЕАД“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по схема BG051РО001-2.2.03 – На път. 

Публичната покана може да изтеглите от тук.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Свилоцел ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.”


instagram takipçi, türk takipçi, ucuz takipçi - instagram takipçim - İnstagram beğeni satın al - abone - Kaliteli İnstagram Takipçi - İnstagram izlenme, takipçi - güvenilir takipçi satın alma, İnstagram Takipçi - takipçi satın al - ANKET DOLDURARAK PARA KAZANMAK - esigara - ucuz türk takipçi - wso shell indirmek instagram takipçi, türk takipçi, ucuz takipçi - instagram takipçim - İnstagram beğeni satın al - abone - Kaliteli İnstagram Takipçi - İnstagram izlenme, takipçi - güvenilir takipçi satın alma, İnstagram Takipçi - takipçi satın al - ANKET DOLDURARAK PARA KAZANMAK - esigara - ucuz türk takipçi - wso shell indirmek