EN BG
> Сертификати
> Партньори

Прессъобщение

2011-04-07

Състоя се извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Свилоза АД.
Разисквани бяха преговорите, водени с ЕБВР и Нордик Инвестмънт Банк.
Гласуван е мандат на СД на Дружеството за подписване на споразумение с Банките.

Прессъобщение