EN BG
> Сертификати
> Партньори

Нов инвестиционен проект – Инсталация за производство на Микрокристална целулоза

2024-02-13

Проект за изграждане на „Инсталация за производство на микрокристална целулоза“ е новото инвестиционно намерение, което предстои да бъде реализирано на площадката на Свилоза и с което ще се разнообрази и разшири производствената дейност на Свилоза. Планираният размер на инвестицията, включващ разходи за придобиване на дълготрайни материални активи: земя, сгради, машини и оборудване са в размер на  25 670 хил. лв. и с него ще се разкрият 40 работни места.

За подробна информация относно проекта натиснете тук