EN BG
> Сертификати
> Партньори

“Свилоцел” ЕАД регистрира Първи проект по Доброволен въглероден механизъм ‘Златен Стандарт’

2015-11-10

На 04 ноември 2015г. успешно приключи регистрацията на проект Котел за  биомаса по Схема за доброволно намаление на емисии на парникови газове. Това е първият проект в България и в страна от Европейския съюз, който е регистриран по Доброволен въглероден механизъм „Златен Стандарт”. Търговската марка Златен Стандарт гарантира високо качество на въглеродните кредити, които допринасят и за устойчивото развитие. Проектът е регистриран в публичния електронен регистър на Златен стандарт, където се осигурява прозрачност на кредитите през целия жизнен цикъл от издаването до оттеглянето им.