EN BG
> Сертификати
> Партньори

Задание за извършване на монтажни дейности на обект „ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИЗГАРЯНЕ НА БИОМАСА И ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛО- И ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ“

2021-09-29

ОБЕКТ: „Инсталация за изгаряне на биомаса и производство на топло- и електроенергия“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Свилоцел“ ЕАД

Цел на заданието: Получаване на оферта и определяне на Изпълнител, който да извърши Монтажни дейности на съоръженията, предвидени в инвестиционния проект.

Задание Монтажни дейности - ЛИНК

Чертежи на зоните – ЛИНК

В случай, че имате въпроси или необходимост от допълнителна информация, моля обръщайте се към посоченото по-долу лицe:

инж. Лъчезар Енев – Мениджър Инвестиционна дейност

e-mail: enev@svilosa.bg;

моб. тел: 0884 168 151

Офертите се подават по електронен път (e-mail), в Word формат, а таблиците - в Excel на следният e-mail: enev@svilosa.bg.

Срок за подаване на офертите: до 14:00часа на 20.10.2021год.

Уведомяваме официално, че срокът на посочения търг се удължава до 14:00 ч. на 11.11.2021 г.

„Свилоцел“ ЕАД предварително Ви благодари за детайлното технико-икономическо предложение!


instagram takipçi, türk takipçi, ucuz takipçi - instagram takipçi al - İnstagram beğeni satın al - abone - Kaliteli İnstagram Takipçi - İnstagram izlenme, takipçi - güvenilir takipçi satın alma, İnstagram Takipçi - takipçi satın al - ANKET DOLDURARAK PARA KAZANMAK - esigara - ucuz türk takipçi - bypass shell download - smok ipx80