EN BG
> Сертификати
> Партньори

Реконструкция на канализация към отделение Избелителни разтвори в цех КРВ и ОИР

2020-05-20

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „СВИЛОЦЕЛ” ЕАД 

З А Д А Н И Е

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

„СВИЛОЦЕЛ” ЕАД  е акционерно дружество със седалище и адрес за кореспонденция: град Свищов 5250, „Западна индустриална зона”.

Цел на заданието: Оферта за реконструиране на канализация

данни за изготвяне на предложението:

1. Пояснение

1.1. Фирма „СВИЛОЦЕЛ” ЕАД е единствен производител в България и на Балканския полуостров на сулфатно избелена целулоза.

1.2. Един от процесите при производството е „Регенерация”. Той се осъществява в цех КРВ и ОИР (Каустизация и регенерация на варта и отделение Избелителни разтвори). При дългогодишната експлоатация системите се износват и компрометират в т.ч. и канализацията. Затова тя ще подлежи на реконструкция.

1.3. За възстановяване нормалната работа на канализационната система е необходимо:

  • Подмяна стоманобетонни шахти с ПЕВП такива по клонове V, VI, VII – по Приложение2 и Приложение3;
  • Изграждане на клон I по ново трасе по Приложение2;
  • Полагане на нови тръбопроводи по клонове I, II, III, IV и V по Приложение2;
  • Възстановяване и коректно включване на откритите канали по Приложение1 и Приложение 4.

Материалите за изпълнение на задачата да са съобразени с химичния състав на водите – с кисел характер.

2. Обхват НА ОФЕРТАТА

2.1. Предложение относно технологичния ред за организация и изпълнение на реконструкцията.

2.2. Остойностяване на количествената сметка (КС) Приложение 1.

2.3. Изготвяне на график за изпълнение на обекта.

3. Приложения:

3.1.    Приложение 1 - КС.

3.2.    Приложение 2 – Схема на канализациите в отделението.

3.3.    Приложение 3 – опис на канализационните шахти по приложени схеми.

3.4.    Приложение 4 – разрез на открит канал.

4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА (да се спазва поредността  на точките).

4.1.    Описателна част .

4.2.    Описание на технологичния ред за изпълнение на задачата.

4.3.    График за изпълнение на строителството, етапи и срокове.  

4.4.     Цена (по КС и др. по Ваша преценка) на обекта.

4.5.     Начин на плащане свързан с изпълнение на графика.

4.6.     Гаранции .

4.7.     Общи условия.

4.8.    Изисквания по отношение на Възложителя.

4.9.    Валидност .

4.10.  Друго

В случай че имате въпроси или необходимост от допълнителна информация, моля обръщайте се към посочените по-долу лица:

инж.Станислав Тодоров  - нач.цех КРВ и ОИР

e-mail: stan@svilosa.bg;

моб. тел: 0889903180

Евгения Тошева  - Инженер строителен

e-mail: etosheva@svilosa.bg;

моб. тел: 0886126898

Вашите оферти моля изпращайте  на посочените по-горе лица за връзка.

В случай на невъзможност за връзка, офертите може да оставите и в отдел „Ресурсно осигуряване” при „Свилоцел”ЕАД  resources@svilosa.bg ;  факс: +359 631 47378

Офертите се подават за предпочитане по електронен път (e-mail) или в принтирана версия и на електронен носител,  във Word формат, а таблиците в Excel.

Срок за подаване на офертите:  20.05.2020г.

„СВИЛОЦЕЛ” ЕАД предварително Ви благодари за детайлното технико-икономическо предложение!


instagram takipçi, türk takipçi, ucuz takipçi - instagram takipçi al - İnstagram beğeni satın al - abone - Kaliteli İnstagram Takipçi - İnstagram izlenme, takipçi - güvenilir takipçi satın alma, İnstagram Takipçi - takipçi satın al - ANKET DOLDURARAK PARA KAZANMAK - esigara - ucuz türk takipçi - bypass shell download - smok ipx80