EN BG
> Сертификати
> Партньори

Сертификати и Грамоти

Сертификати Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015 Сертификат за членство в световната инициатива „Отговорност и грижа“/Responsible Care/ на Българската камара на химическата промишленост Сертификат на Българската камара на химическата промишленост за участие в проект Обучение на МСП Сертификат за Инвеститор първи клас, присъден от Министерството на икономиката и енергетиката Сертификат за управление на околната среда ISO 14001:2015 Сертификат по проследяване на продукцията Сертификат за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 Сертификат за членство в БТПП на Свилоза АД Сертификат за членство в БТПП на Свилоцел ЕАД Грамоти Грамота от МОСВ Грамота от Българска стопанска камара Грамота за партньорство - РИОСВ В. Търново Специален принос към зелената идея Специална награда за безхартиен офис Зелени практики Career Show Awards 2020