EN BG
> Сертификати
> Партньори

Околна среда

“Свилоза” АД е предприятие осъзнаващо своята отговорност за опазването живота и здравето на хората и околната среда. Възприемането и прилагането на европейските екологични норми са гарант за устойчивото развитие на дружеството и успешното разширяване на пазарните позиции.

В производствената си дейност дружеството се ръководи от следните принципи:

  • По-висока степен  на рециклиране на отпадъците;
  • Повторна употреба на водите;
  • Произвеждане на Екологично чиста продукция;
  • Контрол на всички емисии;

Мисията на компанията да утвърждава постоянно лидерските си позиции в производството на избелена сулфатна целулоза в България и на Балканския полуостров се съчетава успешно с мотото на Свилоза: „Целулоза в хармония с природата”. Фирмата работи постоянно за развитието и надграждането на екологичната си политика и утвърждаването на „зеления” си имидж. Компанията притежава международно признати сертификати, удостоверяващи съответствието със световните стандарти и практики в съответната област – Сертификат за членство в световната инициатива „Отговорност и грижа“ /Responsible Care/ на Българската камара на химическата промишленост, Сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2015, Сертификат за управление на околната среда ISO 14001:2015, Сертификат за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007. Свилоцел притежава FSC® /Forest Stewardship Council/ сертификат и е изградила, прилага и поддържа система за контрол по проследяване на продукцията СоС.