EN BG
> Сертификати
> Партньори

Възобновяване на производствената дейност

2018-10-22

След приключване на годишния планов ремонт на 21.10.2018 г. инсталацията за производство на целулоза на Свилоцел ЕАД - основно дъщерно дружество на Свилоза АД започна възстановяване на производствената си дейност.

Пълния текст на уведомлението може да видите тук.