EN BG
> Сертификати
> Партньори

Важни решения взети на Общото събрание на акционерите

2018-06-20

На проведеното на 20.06.2018 г. Общо събрание на акционерите бяха приети важни решения, които може да видите в приложеното Уведомление.

Уведомление