EN BG
> Сертификати
> Партньори

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на Свилоцел ЕАД

2019-01-25

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр.25/2003г.), „Свилоцел“ ЕАД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение:
„Проектиране и изграждане на фотоволтаичен парк на територията на Свилоцел ЕАД / Свилоза АД”.

Информация за ИП