EN BG
> Сертификати
> Партньори

Уведомление от А.Р.У.С Холдинг АД

2019-01-17

На 16.01.2019 г. е постъпило следното уведомление от А.Р.У.С Холдинг АД:

А.Р.У.С Холдинг АД, акционер притежаващ пряко и чрез свързани лица 29 615 874 броя акции, представляващи 93,26% от капитала на Свилоза АД е придобило в резултат на отправено търгово предложение 1 073 004 броя акции, с което броя на притежаваните пряко и чрез свързани лица в публичното дружество е достигнал 30 688 878 броя, представляващи 96,64% от капитала на дружеството.

Пълният текст на Уведомлението може да видите тук.