EN BG
> Сертификати
> Партньори

Учредяване на клон на Свилоза АД в гр. София

2013-08-29

Съгласно Протокол от заседание на Съвета на директорите на Свилоза АД от 28.08.2013 г. е прието решение за учредяване на клон на Свилоса АД в гр. София.