EN BG
> Сертификати
> Партньори

Търгово предложение и становище на СД

2018-12-10

На основание чл. 151, ал. 5 от ЗППЦК и във връзка с внесено коригирано търгово преложение в КФН, Ви представяме становище на управителния орган на Свилоза АД - обект на търгово предложение от А.Р.У.С. Холдинг АД.

Пълния текст на търговото предложение може да видите тук.

Пълния текст на Становището може да видите тук.