EN BG
> Сертификати
> Партньори

Свилоза спира поради липса на суровина

2017-12-21

С настоящото уведомяваме, че „Свилоза" АД отново спря работа заради липса на суровина. Изключително негативното развитие на пазара на дървесина в България от началото на 2017 г., продължава и сега. Липсата на достатъчни количества дървесина доведе до драстичен скок на цените през третото и четвъртото тримесечие на годината. Запасът от дървесина, с който „Свилоза" АД разполагаше в началото на годината, вече не съществува и дружеството е на прага на зимата с празни складове.

Основна причина за тази критична ситуация е системното неизпълнение на сключените договори за доставка на дървесина от Северозападното държавно предприятие. В края на 2017 г. все още има неиздължени количества по договор от 2016 г., а доставките на количествата за 2017г. в повечето от горските стопанства изобщо не са започнали. Опитите да се закупи дървесина от свободния пазар също се оказаха неуспешни поради голямото търсене.

Спирането на производството ще доведе до значителни загуби за Дружеството. Това ще наруши изпълнението на сключени международни търговски договори и ще нанесе непоправими щети върху имиджа на компанията като коректен партньор и публично дружество със стотици акционери.

Ръководството на „Свилоза" АД е информирало всички държавни институции за така създалата се ситуация. Приети са съответните управленски решения, но за съжаление няма конкретни резултати за преодоляване на изоставането.

Уведомление