EN BG
> Сертификати
> Партньори

Свилоза АД постепенно възобновява работа

2018-01-11

Ръководството на „Свилоза” АД уведомява своите акционери, обществеността и всички заинтересовани лица, че предприятието започна постепенно възобновяване  на производство. Поради предстоящото влошаване на  климатичните условия и с цел намаляване на загубите и щетите за предприятието, предизвикани от липса на суровини, считано от 11.01.2018  г. се започна поетапно пускане на производствените съоръжения. За пълното възстановяване на работата на машините е необходимо технологично време от около една седмица.

„Свилоза” АД  е получила нови количества суровина, с които може отново да заработи, тъй като продължителното спиране на работа през зимата води до допълнителни разходи за отопление и поддръжка на неработещи съоръжения.

Ръководството на дружеството е предприело действия по оценка на загубите от принудителното спиране на производството.  Ако поради различни причини доставките на суровина бъдат намалени, предприятието може да спре отново.

Както вече беше оповестено, "Свилоза" АД спря работа заради липса на суровина на 21 декември 2017г. Причината е, че Северозападното държавно предприятие, което е основен доставчик на компанията, не е изпълнило докрай договора си за доставка за 2016 г.  Доставките за 2017г. също все още не са започнали.

Ръководството на „Свилоза“ е информирало всички държавни институции за критичната ситуация и са взети съответните управленски решения.

Уведомление