EN BG
> Сертификати
> Партньори

Становище на управителния орган

2018-10-17

На основание чл. 151, ал.5 от ЗППЦК и във връзка с внесено търгово предложение в КФН, Ви предоставяме становище на управителния орган на Свилоза АД - обект на търгово предложение от А.Р.У.С. Холдинг АД.

Пълния текс на Уведомлението може да видите тук.

Пълния текс на приложеното Становище може да видите тук.