EN BG
> Сертификати
> Партньори

Решение на Комисията за финансов надзор

2019-01-30

С Решение номер 119-ПД от 29.01.2019 г. Комисията за финансов надзор отписва Свилоза АД гр. Свищов като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Пълния текст на Решението може да видите тук.