EN BG
> Сертификати
> Партньори

Получаване на FSC сертификат

2012-11-06

Уважаеми Партньори,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че Свилоцел ЕАД успешно завърши процедурата по FSC сертификация. След проведения одит и направените констатации, доказващи че компанията отговаря на всички изисквания, сертифициращия орган даде своето категорично одобрение за издаване на FSC сертификат. Формалното получаване на сертификата се очаква да се състои в периода 1.12-10.12.2012.

Един от основните ни доставчици на дървесина, а именно Северно-централното Държавно Предприятие, Велико Търново, също завърши процедурата по сертификация, като се очаква да получи своя сертификат в началото на месец януари 2013 година. По този начин доставките на сертифицирана дървесина ще бъдат обезпечени, което ще позволи на Свилоцел ЕАД да произвежда и реализира на вътрешния и международен пазар целулоза, носеща логото и отговаряща на всички изисквания на  Forest Stewardship Council (FSC).

Това е поредната стъпка, която компанията предприема към пълното удовлетворяване на изискванията на клиентите, съобразена с най-новите стандарти налагани в целулозно-хартиения сектор.