EN BG
> Сертификати
> Партньори > Проект BG051PO001-2.3.02-0008

Обява

2016-11-23

„Свилоцел” ЕАД ще проведе Ден на отворени врати за „Котел за оползотворяване на биомаса” на 2 декември 2016 г. Подробности може да намерите в приложената обява.