EN BG
> Сертификати
> Партньори

Еколози от РИОСВ Велико Търново и Националната служба за екологична охрана на Румъния на 09.10.2013г. посетиха „Свилоза” АД, град Свищов

2013-10-17

Визитата е въз връзка с партньорството на двете страни  по изпълнение на стратегически проект за съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния район на река Дунав, финансиран от Европейския съюз.

В рамките на посещението на място в „Свилоза“ АД, гр. Свищов експертите на Регионалната инспекция и на Националната служба за екологична охрана на Румъния се запознаха с модерната инсталация за пречистване на въздуха и пречиствателната станция за отпадъчни води.

На срещата бяха отчетени вложените от „Свилоза” АД за последните няколко години инвестиции от над 20 млн. лв. в областта на  опазване на околната среда.