EN BG
> Сертификати
> Партньори > Проект BG051PO001-2.3.02-0008

Ден на отворени врати за „Котел за оползотворяване на биомаса”

2017-11-27

„Свилоцел” ЕАД ще проведе Ден на отворени врати за „Котел за оползотворяване на биомаса” на 5 декември 2017 г. Подробности може да намерите в приложената обява.