EN BG
> Сертификати
> Партньори

Ден на отворени врати за

2019-10-21

С инициатива като тази ние отправяме послание към обществеността за намаляване емисиите на парникови газове и ограничаване изменението на климата.  Подробности може да видите в приложената обява.

Обява