EN BG
> Сертификати
> Партньори

“Свилоцел” ЕАД вече има първи издадени емисии по ‘Златен Стандарт’

2016-08-10

Golden Standard

Свилоцел проведе първа верификация за  потвърждаване на  постигнатите емисионни намаления по механизма Златен Стандарт. Верификацията е извършена от независимата компания RINA SERVICES-България, която е акредитирана от Надзорния комитет по механизма Чисто развитие  към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC) и отговаря на условията за верифициране по Златен Стандарт. Издаден първи верификационен доклад, потвърждаващ постигнати  192 035 тона емисионни намаления за периода на мониторинг 19.08.2013-31.10.2015г. Съгласно  Заповед на Министъра на МОСВ  е издаден сертификат за отмяната на еквивалентно количество Предписани емисионни единици  по Схема за доброволно намаления на емисии в Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове.

На 18.юли 2016г. емисиите са издадени от Златен Стандарт и са налични в сметката на „Свилоцел”ЕАД към регистъра на Златен Стандарт.


instagram takipçi, türk takipçi, ucuz takipçi - instagram takipçi al - İnstagram beğeni satın al - abone - Kaliteli İnstagram Takipçi - İnstagram izlenme, takipçi - güvenilir takipçi satın alma, İnstagram Takipçi - takipçi satın al - ANKET DOLDURARAK PARA KAZANMAK - esigara - ucuz türk takipçi - bypass shell download - smok ipx80