EN BG
> Сертификати
> Партньори > Проект BG051PO001-2.3.02-0008

Затваряне фасадите на метален навес

2017-09-11

Техническо задание за получаването на оферта за:

Затваряне фасадите на металния навес, част от сградния фонд на фирма „Екоефект СВ” ЕООД

Условията за записани в приложените файлове.

Срок за подаване на офертите – 11 септември 2017 г.; (понеделник до 10.00 часа).