EN BG
> Сертификати
> Партньори

Укрепване на конструктивни елементи на съществуващи съоръжения

2019-02-20

Моля за Вашата оферта за изпълнение на СМР на обек в нашия цех ВКК.

Всички условия, вкл. и срок за офериране са записани в приложеното задание.